Obična Jela (lat. Abies Alba)

.

Očična jela naraste od 40 do 60 metara visine, prečnika do 2 metra. Deblo je valjkastog oblika, u početku krošnja je piramidalna a kasnije dobija valjkastu formu. Grana se u pršljenovima  koji su horiontalno postavljeni.

Kora jele je sive boje, dugo u mladosti ostaje glatka a kasnije puca u velikikm ljuspama.

Korijen je sa žilom srčanicom, i ima zaštitnu ulogu u suprostavljanu vjetrova.

Pup je kestenjaste boje i nema smole.

List jele je četina, pljosnatog oblika, lice je tamnozeleno, naličje ima 2 paralelne pruge stoma. Vrh četine je u obliku slova m. rh je udubljen a pri osnovi je uvijen.

Cvijet jele cvijeta krajem aprila, muški cvijetovi su cilindrični, liče na četine, a ženski su blijedo-zelene boje

Plod je šišarka koja sazrijeva iste godine, u mladosti je zelenkasta a kasnije tamno smeđa
 između ljuspi vire krioca sjemena. Sazrijeva u septembru i oktobru i odmah se raspada, te na stablu ostaje vreteno.

Sjeme je pljosnato, crveno-smeđe boje i ima krioce

Jela raste na vlažnim, dubokim i ilovastim zemljištima, traži humusno bogata tla. To je vrsta koja čini većinu naših šuma. Ne podnosi gradski zagađeni vazduh.


 
{nama-blog-anda} is proudly powered by Blogger.com | Template by Agus Ramadhani | o-om.com